Thuis >> algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene informatie over deze gebruiksvoorwaarden

Hoofdvoorwaarden: Welkom en bedankt voor uw interesse in Duxbury Holdings, LLC, dba Wraxly ("wij", "onze" of "ons"). De Hoofdvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten, informatie en diensten die via de Website worden aangeboden.

Aanvullende voorwaarden: naast de Hoofdvoorwaarden kan uw gebruik van Services ook onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde Service ("Aanvullende voorwaarden"). Als er een conflict is tussen de Aanvullende voorwaarden en de Hoofdvoorwaarden, dan zijn de Aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot de betreffende Service.

Gezamenlijk vormen de Voorwaarden: De Hoofdvoorwaarden, samen met eventuele Aanvullende voorwaarden, vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en Wraxly met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Gezamenlijk wordt naar deze wettelijke overeenkomst hieronder verwezen als de "Voorwaarden".

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 1: Deze voorwaarden vormen, samen met eventuele speciale voorwaarden voor bepaalde websites, een contract tussen u en Duxbury Holdings, LLC. Het contract regelt uw gebruik van alle websites die worden beheerd door Duxbury Holdings, LLC, tenzij een bepaalde website anders aangeeft. Deze voor mensen leesbare samenvattingen van elke sectie maken geen deel uit van het contract, maar zijn bedoeld om u te helpen de voorwaarden ervan te begrijpen.

2. Uw akkoord met de voorwaarden

DOOR OP "IK GA AKKOORD" TE KLIKKEN OF ANDERSZINS TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN VAN DE DIENSTEN, ERKENT U DAT U DE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN. Door op "IK GA AKKOORD" te klikken of anderszins toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Services, verklaart u ook dat u wettelijk bevoegd bent om de Voorwaarden te accepteren namens uzelf en een partij die u vertegenwoordigt in verband met uw gebruik van Services. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, bent u niet bevoegd om Services te gebruiken. Als u een persoon bent die deze Voorwaarden namens een entiteit aangaat, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die entiteit te binden, en gaat u er namens die entiteit mee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, met de voorwaarden " u' en 'uw' die van toepassing zijn op u, die entiteit en andere gebruikers die namens die entiteit toegang hebben tot de Services.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 2: Lees deze voorwaarden en gebruik onze sites en diensten alleen als u hiermee akkoord gaat.

3. Wijzigingen in de voorwaarden

Creative Commons kan van tijd tot tijd de Voorwaarden wijzigen, verwijderen of toevoegen, en behoudt zich het recht voor om dit naar eigen goeddunken te doen. In dat geval zullen we bijgewerkte voorwaarden publiceren en de datum van herziening aangeven. Als we van mening zijn dat de wijzigingen wezenlijk zijn, zullen we redelijke inspanningen leveren om een opvallende kennisgeving op de relevante website(s) te plaatsen en degenen onder u met een geldig CC Login Service-account per e-mail op de hoogte te stellen. Alle nieuwe en/of herziene Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht en zijn vanaf die datum van toepassing op uw gebruik van de Services, behalve dat materiële wijzigingen 30 dagen nadat de wijziging is aangebracht en geïdentificeerd als wezenlijk, van kracht worden. Als u de Services blijft gebruiken nadat nieuwe en/of herziene Voorwaarden van kracht zijn geworden, geeft dit aan dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 3: Deze voorwaarden kunnen veranderen. Wanneer de wijzigingen belangrijk zijn, zullen we een bericht op de website plaatsen. Als u de sites blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn aangebracht, gaat u akkoord met de wijzigingen.

Disclaimer van garanties

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BIEDT CREATIVE COMMONS DE DIENSTEN AAN (INCLUSIEF ALLE INHOUD DIE OP OF VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR IS) ALS ZODANIG EN GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. CREATIVE COMMONS GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS GEMAAKT OP OF VIA DE SERVICES FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT SERVERS DIE DOOR CC WORDEN GEBRUIKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. CREATIVE COMMONS GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE INHOUD DIE VIA DE SERVICES BESCHIKBAAR IS MET BETREKKING TOT NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 10: CC geeft geen garanties over de sites, services of inhoud die beschikbaar is op de sites.

Klachten over auteursrechten

Creative Commons respecteert het auteursrecht en we verbieden gebruikers van de Diensten om inhoud op de Diensten in te dienen, te uploaden, te posten of anderszins over te dragen die de eigendomsrechten van een ander schendt.

Om vermeend inbreukmakende inhoud te melden die wordt gehost op een website die eigendom is van of beheerd wordt door CC, stuurt u een kennisgeving van inbreukmakend materiaal zoals uiteengezet in CC's Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) kennisgeving en verwijderingsprocedure.

Houd er rekening mee dat Creative Commons de inhoud die beschikbaar wordt gesteld via CC Search niet host. U dient contact op te nemen met de website of service die de inhoud host om deze te laten verwijderen.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 15: Laat het ons weten als u inbreukmakende inhoud op onze websites aantreft.

Diverse voorwaarden

Rechtskeuze: De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd door de wetten van de staat Californië in de Verenigde Staten, met uitzondering van de regels voor rechtskeuze.

Geschillenbeslechting: de partijen komen overeen dat eventuele geschillen tussen Creative Commons en u met betrekking tot deze Voorwaarden en/of een van de Services alleen kunnen worden voorgelegd aan een federale of staatsrechtbank met bevoegde jurisdictie in het Northern District van Californië, en u stemt er hierbij mee in om de persoonlijke jurisdictie en locatie van een dergelijke rechtbank.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven